W dniu 17 i 18 września 2016 r. w Kołach Terenowym Polskiego Związku Głuchych w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Głuchego pod hasłem Kiedy gest zastępuje słowo……

Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy happening, podczas którego nasi członkowie mogli się spotkać się, wziąć udział w konkursach i zabawach edukacyjnych, językowych. Obchody Dnia Głuchego stały się też dobrą okazją aby wspomnieć o obchodzonym w tym roku 140 – lecia ruchu społecznego głuchych. Spotkanie rozpoczęły się od przemówień Prezesów Kół Terenowych a w Lublinie przemówienie migał Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego PZG – Piotr Pluta kierując do członków Koła oraz zaproszonych gości przemówienie.

W przemówieniach opiekunowie Kół Terenowych przedstawili uczestnikom bogatą historię działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Głuchych oraz zaprezentował obecne funkcjonowanie i działalność naszego Stowarzyszenia, które zajmuje się rehabilitacją dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

 Dla naszych członków udostępnione zostały historyczne kroniki i albumy, w których opisane zostały najważniejsze wydarzenia z ponad 67 – letniej działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Głuchych. Wielu członków z sentymentem wypominało dawne czasy, odnajdując na starych kartach kronik swoje fotografie.

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie zasłużonym członkom nagród oraz poczęstunek. Dla uczestników był bigos, oraz kiełbaski z ogniska, napoje: soki, kawa, ciasteczka. Po posiłku zorganizowane były liczne konkursy, w których aktywnie uczestniczyły osoby głuche.

Członkowie Koła Terenowego PZG w Białej Podlaskiej w tym roku świętowali aktywnie wśród nadbużańskich krajobrazów. Był rejs statkiem po Bugu, przejażdżka wozem konnym, konkursy nagrody. List z okazji święta osób Głuchych przekazał Pan Prezydent Białej Podlaskiej – Dariusz Stefaniuk. W spotkaniu uczestniczył uczestniczył przedstawiciel z MOPS w Białej Podlaskiej.

W Kole Terenowym w Chełmie na uroczystość przybył dyrektor MOPR w Chełmie Pan Waldemar Kozioł. Złożył życzenia wszystkim podopiecznym. Koło otrzymało z okazji MDG list od  Prezydenta Chełma Pani  Agaty Fisz.

Było dużo dobrej zabawy, uśmiechów i żartów. Najlepszym uczestnikom konkursów wręczono nagrody. Tegoroczne obchody Dnia Głuchego były niezwykle udane. Była piękna pogoda, wspaniała atmosfera i dobra zabawa. Wszyscy nasi uczestnicy zgodnie potwierdzali, że obchody MDG 2016 były niezwykle udane.

 Zapraszamy do naszej galerii zdjęć gdzie znajduje się foto relacja z obchodów MDG w Lublinie i Białej Podlaskiej.