Miło nam poinformować, że Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski otrzymał grant w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…).

Dzięki grantowi zakupione zostały zakupione środki ochrony osobistej: płyny dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej, dozowniki itp.,  które pozwalają  w naszych Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego w: Lublinie, Chełmie, Łukowie, Białej Podlaskiej i Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej bezpiecznie prowadzić   rehabilitację społeczną oraz udzielać wsparcia i pomocy osobom z niepełnosprawnościami słuchu i mowy.

MFyVVx-W7HNaP58UmPTu7K4HfqlgD2O8buAsDdF4JBeGjpSzgZ6wm4ObgpIaa2r_YT8cnX6jYgS8cs6XKNrTqq16Pq0_o_aog_JvY8n5J1gOOGt8o_k6LyTLvR0T