Aktualne działania

Rehabilitacja osób głuchych i głuchoniemych

Od kwietnia 2019 r. w naszych Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Lublinie, Chełmie, Łukowie i Białej Podlaskiej realizujemy projekt skierowany do osób głuchych i słabosłyszących dofinansowany ze środków PFRON.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy

Obejmujemy opieką dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu. Z naszych usług korzystają także dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.
Czytaj więcej

Kursy języka migowego

Nasze Stowarzyszenie organizuje kursy języka migowego, które dofinansowane są przez PFRON. Wszystkich, którzy chcą nauczyć się komunikować z osobami głuchymi zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Czytaj więcej