Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski powołany został w sierpniu 1949 r. Jego twórcy-zasłużeni działacze społeczni: Karol Staszic, Anatol Pawłowicz, Maria Jaroszyńska, Tadeusz Wojnarski, Ludgard Hendzel, Tadeusz Stempurski.

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski prowadzi podstawową specjalistyczną rehabilitację osób głuchych głuchoniemych w ośrodkach rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących PZG: w Lublinie, Łukowie, Chełmie, Białej Podlaskiej.

Zajmujemy się także rehabilitacją dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy oraz z innymi niepełnosprawnościami w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej, gdzie opieką obejmowane są dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi.

W strukturach  PZG Oddziału Lubelskiego funkcjonują i działają Koła Terenowe PZG:

  • w Lublinie

  • Białej Podlaskiej

  • Chełmie

  • Łukowie

Nasza działalność koncentruje się na udzielaniu indywidualnego wsparcia i pomocy ze strony tłumaczy języka migowego. Organizujemy naszym podopiecznym spotkania świetlicowe, wycieczki oraz imprezy kulturalne.