Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w kursach języka migowego, które są dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Kursy prowadzimy są na trzech poziomach: elementarnym, średnio zaawansowany oraz zaawansowanym.

Każdy z poziomów trwa 60 h.

Terminy realizacji dostosujemy do potrzeb uczestników. Oferujemy szkolenia w systemie godzin rannych, popołudniowych lub weekendowo. Po każdym z poziomów szkolenia przeprowadzany jest egzamin i wydawane są stosowne zaświadczenia.

Udział na trzech poziomach kursów języka migowego otwiera drogę do uzyskania Certyfikatu kwalifikowanego tłumacza języka migowego – po złożeniu egzaminu w Zarządzie Głównym PZG w Warszawie.

Znajomość języka migowego jest obecnie cenioną przez pracodawców kompetencją ze względu na fakt obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz.1243 ze zm.), która zgodnie z art.11 ustawy zobowiązuje każdy organ administracji publicznej do zapewnienia tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej. W związku z tym osoby znające język migowy są poszukiwane na rynku pracy.

Kursy realizowane są w Lublinie oraz w Łukowie.

Więcej informacji udzielamy po nr tel.  81 533 06 05 lub mailowo:

logo-ROPS