Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski prowadzi kursy i szkolenia z języka migowego. Kursy prowadzimy na trzech poziomach: elementarnym, średnio zaawansowany oraz zaawansowanym.

Każdy z poziomów trwa 60 godz. Terminy realizacji dostosowujemy do potrzeb uczestników. Oferujemy szkolenia w systemie godzin rannych, popołudniowych lub weekendowo. Po każdym z poziomów szkolenia przeprowadzany jest egzamin i wydawane są stosowne zaświadczenia. W ramach kursu prowadzimy warsztaty z niesłyszącymi. Zajęcia prowadzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi.

Udział na trzech poziomach kursów języka migowego otwiera drogę do uzyskania Certyfikatu kwalifikowanego tłumacza języka migowego – po złożeniu egzaminu w Zarządzie Głównym PZG w Warszawie.

Informujemy, że o dofinansowanie do kursu można ubiegać się indywidualnie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji udzielamy po nr tel. 81 479 59 04  lub mailowo: