Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych działających na terenie woj. lubelskiego.

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski powołany został w sierpniu 1949 r. Jego twórcy-zasłużeni działacze społeczni: Karol Staszic, Anatol Pawłowicz, Maria Jaroszyńska, Tadeusz Wojnarski, Ludgard Hendzel, Tadeusz Stempurski.

Nasza Stowarzyszenie prowadzi podstawową specjalistyczną rehabilitację osób głuchych, słabosłyszących w Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego niesłyszących PZG: w Lublinie, Łukowie, Chełmie, Białej Podlaskiej.

Dzięki finansowanemu wsparciu Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie asystenci osób niepełnosprawnych – tłumacze języka migowego mogą świadczyć bezpłatną rehabilitację społeczną osobom z niepełnosprawnością słuchu i mowy.

Nasza działalność koncentruje się na udzielaniu indywidualnej pomocy, wsparcia osobie głuchej przy załatwianiu wszelkich spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobniejszej sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić.

Ważnym elementem prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie działalności jest organizacja życia społecznego. Organizujemy naszym podopiecznym zajęcia edukacyjne, sportowe, wspólnie obchodzimy święta, wyjeżdżamy na wycieczki. Wszystkie zajęcia prowadzą tłumacze języka migowego.

Ważnym elementem działalności PZG Oddziału Lubelskiego jest rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy oraz z innymi niepełnosprawnościami jaką prowadzimy w naszym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej gdzie opieką obejmowane są dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi. Obecnie z usług świadczonych przez specjalistów, logopedów, pedagogów korzysta 50 dzieci.

Do Stowarzyszenia należy ok. 300 członków. Co roku z naszej pomocy korzysta ok. 600 osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy oraz ich rodziny.