• Piotr Pluta – Prezes Zarządu
• Andrzej Wiśniowski – Zastępca Prezesa
• Anna Budzyńska – Sekretarz Zarządu
• Elżbieta Stempurska – Członek Zarządu
• Janusz Włodarczyk – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
• Ireneusz Kwiczak – Przewodniczący
• Lucyna Lazik – Sekretarz
• Bożena Krzyszkowiak – Członek