W dniu 29 września 2019  r. w restauracji Lwów w Lublinie o godz. 15.00 spotkali się członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni  goście oraz nasi wolontariusze aby wspólnie świętować 70 – lecie powstania PZG Oddziału Lubelskiego. Wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło się do powitana gości, członków Stowarzyszenia  przez Prezesa Zarządu Oddziału PZG w Lublinie – Piotra Pluty. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii  działalności PZG Oddziału Lubelskiego na przestrzeni 70. Lat oraz wręczenie dyplomów i nagród dla zasłużonych członków PZG Oddziału Lubelskiego.

W spotkaniu uczestniczył  m.in. Pan Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Jerzy Dębski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Pani Monika Bardzka – Z-ca dyrektora ds. wsparcia społecznego MOPR w Lublinie, Pani Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, Pani Ewa Płocica-Poślednik-Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele instytucji publicznych skierowali wiele ciepłych słów oraz podziękowań pod adresem Stowarzyszenia, które od 70. lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy.  Wręczyli  listy z podziękowaniami.

Podczas obchodów jubileuszowych oraz Międzynarodowego Dnia Głuchego na ręce Pana Piotra  Pluty dla Stowarzyszenia został wręczony okolicznościowy Medal od Prezydenta Miasta Lublina Pana Krzysztofa  Żuka w uznaniu za zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa. Były tańce, konkursy, wspomnienia i wzruszające chwile.