Miło nam poinformować, że Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski otrzymał w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2020 dotację na realizację zadania pn. (nie)PEŁNO(s)PRAWNI Głusi ! Wzrost kompetencji społecznych 120 Głuchych mieszkańców województwa lubelskiego.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 r. w Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Niesłyszących w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Łukowie i Lublinie. Wsparciem w ramach projektu objętych jest 120 osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia tematyczne:

  • Internet dla osób Głuchych
  • Głusi w przestrzeni publiczne
  • Savoir vivre Głuchych i Słabosłyszących
  • Spływ kajakowy
  • KO(S)MICZNI Głusi – warsztaty  z aktorem/ mimem
  • Nauka podstawowych znaków  międzynarodowego
  • Zumba dla głuchych
  • Spotkania z dietetykiem – laboratorium smaku
  • Spotkania z psychologiem: warsztaty dla niesłyszących rodziców, mentoring.

 

Projekt realizowany jest do 30 listopada 2020.

Logo-FIO_mały-margines