Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski realizuje od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. projekt dofinansowany ze środków PFRON pn. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W DOBIE PANDEMII  DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.  W ramach projektu oferujemy bezpłatną  pomoc psychologiczną  dla osób głuchych, słabosłyszących oraz ich rodzin doświadczających kryzysów z powodu pandemii. Zapewniamy tłumacza języka migowego. Z pomocy psychologa można skorzystać w naszych Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w:

  1. Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 50, sms – 695  109 197
  2. Chełmie, ul. Obłońska 3/5, sms- 604 517 760
  3. Białej Podlaskiej, ul. H. Sienkiewicza sms – 507 389 142
  4. Łukowie, ul. Warszawska 24, sms – 698 932 074

 

W ramach projektu  została zorganizowana m.in. grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami słuchu oraz dotkniętymi trudnościami logopedycznymi.