PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej działa już ponad 20 lat. Obejmujemy opieką dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

Z naszych usług korzystają także dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi.

Od wielu lat Ośrodek wykonuje następujące zadania: diagnozowanie wad słuchu u dzieci starszych, diagnozowanie psychologiczno-pedagogiczne, rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona przez logopedów, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów, udzielanie pomocy i świadczenie specjalistycznych porad, wspieranie działań rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka, terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej, ścisła współpraca z palcówkami oświatowymi a zwłaszcza z wychowawcami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dzieci i niesienia pomocy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

Więcej informacji o funkcjonowaniu naszej Poradni znajdą Państwo na stronie: http://www.sodirbp.pl/