• ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
 1. PIOTR PLUTA – PREZES ZARZĄDU

 2. KRZYSZTOF MICHALCZUK – ZASTĘPCA PREZESA

 3. ANNA BUDZYŃSKA – SEKRETARZ ZARZĄDU

 4. JANUSZ WŁODARCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU

 5. ELŻBIETA STEMPURSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

 • KOMISJA REWIZYJNA
 1. LUCYNA LAZIK – PRZEWODNICZĄCA

 2. IRENEUSZ KWICZAK – SEKRETARZ

 3. TOMASZ KOŁODZIEJCZYK – CZŁONEK

 • SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. ANDRZEJ STEMPURSKI – PRZEWODNICZĄCY
 2. ZOFIA BIELAK – SEKRETARZ
 3. GRZEGORZ GÓRNY – CZŁONEK